ΜΕΛΗ Δ.Σ

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αποτελείται από τους παρακάτω :
  • Κωνσταντίνος Γκριτζάπης – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • Σπυρίδων Καραβίδας – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • Σταματία Κυπραίου – Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  • Ιωάννης Κούτρας – ΤΑΜΙΑΣ
  • Διαμαντής Λιανόπουλος – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ