Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021

ΘΕΜΑ :   Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση του 2021

Αγαπητοί φίλοι/ες του Συλλόγου μας,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Γ.Σ. Αναγέννησης -Πεύκης» σε εφαρμογή του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση, της 26/10/2021

Σ υ γ κ α λ ε ί

την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί, το Σάββατο 27/11/2021 και ώρα ενάρξεως την 17.00). Ο  χώρος διεξαγωγής θα ανακοινωθεί εγκαίρως με νέα ενημέρωση, καθώς λόγω μέτρων του covid βρισκόμαστε προς αναζήτηση κατάλληλου  χώρου.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

  • Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2020-2021.
  • Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2020.
  • Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση οικονομικού έτους 2020.
  • Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη.
  • Ανάγνωση & Έγκριση προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού 2021.
  • Τροποποίηση καταστατικού & εσωτερικού κανονισμού
  • Προετοιμασία αρχαιρεσιών έτους 2022
  •  Άλλα θέματα

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 1/3 πλέον ενός, των μελών που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 4/12/2021.

Για το ΔΣ του Συλλόγου

                    Πρόεδρος                                                        Γ. Γραμματέας

             Ευάγγελος ΤΟΣΙΟΥ                                   Αικατερίνη ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ