Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023

10 Μαρτίου, 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Γ.Σ. Αναγέννησης -Πεύκης» σε εφαρμογή του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση, της 25/2/2023 Σ υ γ κ α λ ε ί την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί, στο Πνευματικό Κέντρο Λυκόβρυσης, στην αίθουσα «Γιάννης Διαμαντόπουλος», το Σάββατο, 01/04/2022 και ώρα ενάρξεως την 18.30. Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω. Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον…

Read More >>